Sponsoring

CompanyKids, een zaak van kinderen!

Quist Elektra draagt graag haar steentje bij om kinderen in Afrika, Azië en Midden-Amerika te ondersteunen voor een betere toekomst. Dit doen we door het ondersteunen van CompanyKids, een initiatief van Woord en Daad.

CompanyKids omvat een hulppakket dat bestaat uit eten en drinken, kleding, medische zorg en onderwijs (van peuter- tot middelbaar en/of beroepsonderwijs). Op deze manier worden al 31.000 kinderen geholpen, verspreid over 100 scholen. Een prachtig initiatief, dat ruime steun verdient. Kijk voor meer informatie op de website van Woord en Daad.